Biznesi "VIP", Tatimet kërkojnë saktësi në dokumenta

Rreth 700 biznese janë futur në kategorinë VIP nga Tatimet në Shqipëri dhe kontrolli mbi to bëhet në bazë të riskut. Administrata fiskale u kërkoi këtyre subjekteve që të bëjnë deklarime të sakta.

Ekonomi